Bilimsel Kuruluş Üyelikleri

A. Uluslararası Bilimsel Derneklerde Üyelik:

  1. European Association of Endoscopic Surgery (EAES)
  2. European Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)
  3. International Society of University Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS)
  4. International Association of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists (IASGO)

B. Ulusal Bilimsel Derneklerde Üyelik:

  • Türk Cerrahi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2014, 2014-2016)
  • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2014, 2016-halen)
  • Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi, Gen. Sek., 2009-2011)
  • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
  • Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği
  • İstanbul Cerrahi Derneği