Fıtık Cerrahisi

Genel bilgiler

İçerik hazırlanmaktadır.

Kasık fıtığı (inguinal herni)

İçerik hazırlanmaktadır.

Video

Göbek fıtığı (umbilikal herni)

İçerik hazırlanmaktadır.

Video

Karın duvarı fıtığı (ventral/insizyonal herni)

İçerik hazırlanmaktadır.

Diyafram fıtığı (diyafram hernisi)

İçerik hazırlanmaktadır.

Mide fıtığı (hiatal herni)

İçerik hazırlanmaktadır.