Kitaplar ve Kitap Bölümleri

A. Ulusal Tıp Kitaplarında Bölümler:

  1. Tözün N, Gençosmanoğlu R. İnflamatuvar barsak hastalıklarında acil durumlar. Gastrointestinal Sistem Acil Hastalıkları, ed. H. Yüceyar, İstanbul, 2001.
  2. Tözün N, Gençosmanoğlu R, Tahan V, Bozbaş A. Ülseratif kolit dışı kolitler: psödomembranöz, amibik, iskemik, radyasyona bağlı. Kolon, Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları, eds. K. Alemdaroğlu, T. Akçal, D. Buğra, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, İstanbul, 2004, ISBN-975-92181-0-0.
  3. İnceoğlu R, Gençosmanoğlu R. Karaciğerin kistik hastalıkları. Klinik Gastroenteroloji, eds. N. Tözün, H. Şimşek, İ. Şimşek, H. Özkan, A. Gören, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, 2007, ISBN-978-975-567-041-6.
  4. Gençosmanoğlu R. Perkütan endoskopik gastrostomi. Cerrahi Endoskopi, eds. Ö. Karahan, A. Cingi, Türk Cerrahi Derneği, Ankara (baskıda).

B. Elektronik Ortamda Yayında Bulunan Ulusal Tıp Kitaplarında Bölümler:

  1. Gençosmanoğlu R. Bilimsel araştırmalar için hakemlik. TCD Sanal Akademi (http://sneg.turkcer.org.tr/course/274), 2011.
  2. Gençosmanoğlu R. Yazar, hakem ve editor ilişkisi. Tıpta İyi Yazı Yazma Kılavuzu (http://www.tiptayazimkilavuzu.org/fulltext.php?id=6), 2014.

C. Uluslararası Tıp Kitabı veya Kitapta Bölüm Çevirileri:

  1. Güncel Cerrahinin Esasları. Gençosmanoğlu R, Bilsel Y, Istanbul Tip Kitabevi, Istanbul, 2007. (Current Essentials of Surgery. Doherty GM, Lange Medical Books/McGraw-Hill, New York, 2005)
  2. Gençosmanoğlu R. Barrett özofagusunun argon plazma koagülasyon ile endoskopik ablasyonu. Girişimsel ve Tedavi Edici Gastrointestinal Endoskopi, Çeviri Ed.: Demir K, Sarı YS. Avrupa Tıp Kaitapçılık Ltd. Şti, İstanbul, 2011, sayfa: 139-145.
  3. Gençosmanoğlu R. Cerrahide hematolojik prensipler. SABİSTON, Çeviri ed. Topgül K. 2012.