Ulusal Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Günay K, Ertekin C, Taviloğlu K, Gençosmanoğlu R, Fidan N, Türel Ö. Sivil rektal travmalarda cerrahi yaklaşım. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 1992;2:146-149.
 2. Ertekin C, Gençosmanoğlu R, Özden İ, Günay K, Belgerden S, Derbentli Ş.Penetran kolon yaralanmalarında antibiyotiklerin morbidite ve mortalite üzerine etkisi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 1993;3:21-25.
 3. Alper A, Emre A, Bilge O, Gençosmanoğlu R, Acarlı K, Arıoğul O. Laparoskopik kolesistektomi-erken sonuçlar. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1993;7:4-7.
 4. Buğra D, Akyüz A, Büyükuncu Y, Bulut T, Gençosmanoğlu R, Sökücü N, Gökşen Y, Yamaner S. Laparoskopik kolesistektomi: 137 olguluk çalışma sonuçları. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 1994;1:39-45.
 5. Buğra D, Bulut T, Gençosmanoğlu R, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen Y, Çilingiroğlu K. İdiyopatik megarektum ve megakolonun cerrahi tedavisi. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1994;2:168-170.
 6. Bulut T, Gençosmanoğlu R, Buğra D, Büyükuncu Y. Laparoskopik kasık fıtığı tamiri. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 1994;1:184-188.
 7. Günay K, Ertekin C, Gençosmanoğlu R, Ekiz F, Necefli A. Rekürren ülser komplikasyonlarında acil girişimler. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1994;8:102-106.
 8. Alper A, Emre A, Bilge O, Gençosmanoğlu R, Acarlı K, Arıoğul O. Laparoskopik kolesistektomi: 200 olguluk çalışma sonuçları. Ulusal Cerrahi Dergisi 1994;10:248-253.
 9. Büyükuncu Y, Buğra D, Bulut T, Akyüz A, Sökücü N, Gençosmanoğlu R, Yamaner S, Gökşen Y, Çilingiroğlu K.Laparoskopik kolesistektomi öncesi ve sonrası endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) uygulamaları. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 1995;58:17-20.
 10. Bulut T, Buğra D, Gençosmanoğlu R, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen Y, Çilingiroğlu K. Fournier gangreni (8 olgu nedeniyle). Ulusal Cerrahi Dergisi 1995;11:30-36.
 11. Taviloğlu K, Günay K, Ertekin C, Gençosmanoğlu R, Türel Ö. Nekrotizan fasiitis: tedavi yaklaşımları. Ulusal Cerrahi Dergisi 1996;12:128-133.
 12. Gençosmanoğlu R, Görgülü S. Pilonidal sinus cerrahisinde total eksizyon ve primer kapama. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1997;5:159-162.
 13. Gençosmanoğlu R, Görgülü S. Lokal anestezi altında “ağ örme” yöntemiyle kasık fıtığı tamiri. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1997;5:207-210.
 14. Gençosmanoğlu R, Kalaycı C, Özer T. Gıdayla oluşan özofagus tıkanıklığının endoskopik tedavisi (vaka sunumu ve kaynaklara bir bakış). Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1999;7:159-164.
 15. Gençosmanoğlu R, Şad O, İnceoğlu R, Kurtkaya Ö, Ceyhan N. Çekum ve ekstraperitoneal rektumda endometriozis: iki olgu sunumu ve literatüre bakış. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2000;10:30-32.
 16. Gençosmanoğlu R, Şad O, İnceoğlu R, Kır G. Dizde lokalize glomus tümörü (ender bir lokalizasyon) (vaka sunumu ve kaynaklara bir bakış). Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 2000;8:114-116.
 17. Gençosmanoğlu R, Şad O, Hamzaoğlu HÖ, Avşar E, Tözün N.Buried bumper sendromu: perkütan endoskopik gastrostominin nadir bir komplikasyonu (vaka sunumu). Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 2000;8:149-152.
 18. Gençosmanoğlu R, Şad O, Kır G, İnceoğlu R. Safra kesesi kanseri (iki olgu sunumu). PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2000;22:164-170.
 19. Gençosmanoğlu R, Şad O, İnceoğlu R, Küllü S. Perianal ve skrotal pilonidal sinüs: pilonidal hastalığın nadir lokalizasyonları. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2000;10:121-124.
 20. Gençosmanoğlu R, Koç D, İnceoğlu R. Total gastrektomi sonrası erken postoperatif enteral beslenme. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 2000;8:194-197.
 21. Koç D, Gençosmanoğlu R, Şad O. Ameliyat sonrası bulantı ve kusma üzerine etkili faktörler. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2000;22:123-128.
 22. Koç D, Gençosmanoğlu R, Şad O. Laparoskopik kolesistektomide anestezi. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2000;7:162-166.
 23. Gençosmanoğlu R, Şad O, Avşar E, Hamzaoğlu HÖ, Özdoğan O, Kalaycı C, Tözün N. Percutaneous endoscopic gastrostomy: results of 50 cases. Marmara Medical Journal 2000;13:212-218.
 24. Alper A, Gencosmanoglu R. Cystic tumors of the pancreas: current approaches in the classification, diagnosis, and treatment. Clinical Experimental Surgery 2000;8:171-183.
 25. Gençosmanoğlu R, Kalaycı C. Barrett’s esophagus: current approaches to diagnosis and management. Marmara Medical Journal 2001;14:53-62.
 26. Gençosmanoğlu R, İnceoğlu R. Diagnosis and treatment of acute lower gastrointestinal bleeding. Marmara Medical Journal 2001;14:119-130.
 27. Gençosmanoğlu R, Şad O, Tözün N. Perkütan endoskopik gastrostomi: endikasyonlar, uygulama teknikleri, komplikasyonlar, sonuçlar. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2001;15:15-21.
 28. Koç D, Gençosmanoğlu R, Şad O, Tözün N. The effects of sedation with intravenous midazolam in 100 patients undergoing upper gastrointestinal endoscopy. Marmara Medical Journal 2001;14:96-100.
 29. Şen-Oran E, Gençosmanoğlu R. Midenin hiperplastik polipleri: tanı, tedavi ve izlemde güncel yaklaşımlar. Güncel Gastroenteroloji 2003;7:127-135.
 30. Gençosmanoğlu R, Tahan V, Kurtkaya-Yapıcıer Ö. Safra kesesi kanseri: etyopatogenez, tanı yöntemleri, evreleme, tedavi modaliteleri ve prognoza güncel bakış. Güncel Gastroenteroloji 2003;7:157-169.
 31. Gençosmanoğlu R. Özel durumlarda nütrisyon: inflamatuvar barsak hastalıkları, kısa barsak sendromu, karaciğer hastalıkları, renal yeterrsizlik,  travma, sepsis. Türkiye Klin Anesteziyoloji Reanimasyon 2010;3: 42-49.
 32. Gençosmanoğlu R. Araştırma makalesi okunurken dikkat edilmesi gereken noktalar. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2013;23:113-117.